Liten hoppare i det stora blå. Foto David Bengtsson.

Svenska Fallskärmsförbundet arbetar aktivt med att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett viktigt led i detta arbete klimatkompenseras alla fallskärmshopp som utförs på fallskärmsklubbarna runt om i Sverige!

 

Klimatkompensation inom SFF

2011 var det första året som klimatkompenseringstjänsten erbjöds till alla svenska hoppare på frivillig basis. Fallskärmshopparen kunde då själv välja om en extra klimatkompensationsavgift skulle tas ut för varje genomfört hopp. Redan från starten klimatkompenserades 10 000 hopp, vilket motsvarade ungefär 1/8 av den totala svenska hoppvolymen 2011. Mellan 2012 och 2015 ökade antalet klimatkompenserade hopp successivt och 2016 fattades ett beslut om att alla fallskärmshopp som utförs på Sveriges fallskärmsklubbar skall klimatkompenseras genom en extra avgift. SFF och alla medlemsklubbar kan därmed stoltsera med att hela hoppvolymen som utförs av medlemmar och tandempassagerare numera är klimatkompenserade. I tillägg är SFF det första och hittills enda grenförbundet inom Flygsportförbundet som valt att klimatkompensera den operativa flygverksamheten.

 

Klimatkompensationen utförs av förbundet i samarbete med Sveriges fallskärmsklubbar. SFFs klimatkompensering har hittills gjorts hos företaget  Tricorona, en världsledande aktör inom frivillig klimatkompensation. Tricorona arbetar inom FN:s Kyotoavtal och det system för klimatkompensation som heter Clean Development Mechanism (CDM). Systemet innebär att man möjliggör projekt inom förnybar energi eller energieffektivisering i utvecklingsländer som annars inte hade ägt rum. FN-certifierad klimatkompensation förhindrar inte bara utsläpp av växthusgaser utan ger bevisad klimatnytta, bidrar till tekniköverföring, infrastrukturförbättringar och hållbar utveckling i u-länder.  

Här hamnar pengarna

Svenska Fallskärmsförbundet har valt att använda de pengar som medlemmarnas klimatkompensering genererar för att köpa klimatkompensation i projekt som är minst CDM certifierade. Sedan 2016 har SFF även valt att välja projekt som är både CDM samt Gold Standard certifierade. Ett Gold Standard projekt är certifierat av den icke vinstdrivande Gold Standard organisationen med stöd från över 80 icke statliga organisationer som tex WWF. Organisationens projekt är holistiska, vilket innebär att utöver kravet om reducerade växthusgaser ställs också krav på hållbar samhällsutveckling.

 

Under 2011 till 2016 klimatkompenserade SFF totalt 3060 ton koldioxid genom de CDM certifierade vindkraftsparkprojekten Tasma i Indien, Huaneng Siping i Kina, samt Tongliao projektet i inre Mongoliet, det senare även certifierat enligt Gold Standard. För 2017 års klimatkompensation valdes det CDM samt Gold Standard certifierad solenergiprojektet Godawari i Indien. Totalt klimatkompenserade SFF 1761 ton koldioxid under 2017.

 

Klimatavgiften

Här kan du läsa om hur summan per hopp är uträknad, vilket ansvar klubbarna har och hur klubbarna rapporterar sin klimatkompensering till förbundet.

 Allmän information om hur klimatkompenseringen är uträknad och administreras. Här kan du hitta länk till uppdaterad klimatberäkning. Excelfilen heter klimatkompensering-mall 2022.

Redovisad klimatkompensation skickas till förbundet senast 31 januari året efter redovisat år. Redovisningen maiilas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Svenska Fallskärmsförbundets miljöpolicy

I februari 2010 antog SFF:s styrelse en miljöpolicy som du kan se i dess helhet här:

SFF:s miljöpolicy

 

Utöver detta antogs 2018 en miljöpolicy för arrangerande av Svenska Mästerskapen:

SFF:s miljöpolicy för SM arrangemang 

 

Svenska Fallskärmsförbundets miljöledningssystem

Utifrån miljöpolicyn har SFFs styrelse arbetat fram ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemets syfte är att effektivisera och rationalisera förbundets miljöarbete. Med ett miljöledningssystem kan miljöarbetet bli långsiktigt och konkret och därmed leda till reella miljöförbättringar. I miljöledningssystemet finns även tips till alla aktiva hoppare om hur man kan arbeta med miljöfrågor på klubbnivå. 2011 var det första året som SFFs miljöledningssystem var i drift. Under början av 2012 reviderades miljöledningssystemet för att se om vi uppnått våra miljömål för 2011 och för att sätta nya miljömål för 2012 och framtiden. Under 2018 har arbetet med att ytterligare revidera miljöledningssystemet från 2012 påbörjats. Befintligt miljöledningssystem från 2012 går att läsa här:

SFF:s miljöledningssystem 

 

Mall för miljöledningssystem

FAI har tagit fram en mall för miljöledningssystem som är anpassade för flygsporter och som du hittar här. Mallen kan vara till hjälp för fallskärmsklubbar som vill ta fram ett eget miljöledningssystem.

Genomförande av evenemang och tävlingar

Förbundets miljöansvarige stöttar dig som är klubbfunktionär och som vill ha hjälp med att genomföra tävlingar, utbildningar och andra evenemang med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Mer information

”Flyer” till manifestet och klubbstugan om klimatkompensering via SFF

Certifikat klimatkompensering 2011 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2012 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2013 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2014 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2015 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2016 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2017 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2018 PDF länk till certifikatet

Certifikat klimatkompensering 2019 PDF länk till certifikatet

Kontaktperson

Om du har frågor som rör SFF:s miljöarbete är du välkommen att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakta oss

Adress
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Joakim Berlin, riksinstruktör
070-223 62 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, kommunikationsansvarig SFF
073-765 75 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512