Uppvisningshoppning och uppvisningsledare

 Utdrag ur SBF Kapitel: 402:11

 UPPVISNINGSHOPPNING

11.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

11.1.1 Vid fallskärmshoppning som är att anse som flyguppvisning skall, oberoende av om

uppvisningen är att anse som offentlig tillställning på allmän plats eller inte, även

bestämmelserna i 2007:28 iakttas.

11.1.2 Fallskärmshoppning som är offentligt utlyst är flyguppvisning. Även annan

fallskärmshoppning som sker över eller i omedelbar närhet av tätbebyggt samhälle

eller större folksamling, eller som kan antas vara av större intresse för allmänheten, är

flyguppvisning enligt luftfartsförordningen (LFS 1986:171).

11.1.3 Vid varje fallskärmsuppvisning skall finnas en av arrangören utsedd ansvarig person,

uppvisningsledare, vilken skall inneha ett särskilt behörighetsbevis utfärdat av

Transportstyrelsen. Arrangör och uppvisningsledare kan vara en och samma person.

 

11.2 UPPVISNINGSLEDARE/fallskärm

Nytt för 2023

11.2.1 Uppvisningsledare för uppvisningar med fallskärmshoppning skall inneha giltigt behörighetsbevis.

SFF har genom delegation övertagit ansvaret från Transportstyrelsen att utfärda behörighetsbevis för UPPVISNINGSLEDARE/fallskärm.
En central utbildning för UPPVISNINGSLEDARE/fallskärm kommer att implementeras och godkänd utbildning kommer krävas för behörighetsbevis UPPVISNINGSLEDARE/fallskärm.

CI kontaktar RI för anmälan.

  

 

Kontakta oss

Adress
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Joakim Berlin, riksinstruktör
070-223 62 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, kommunikationsansvarig SFF
073-765 75 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512