Hoppsan. Foto Ola Hansson.

 

I SBF:en hittar du rapporterna på sidorna 211-214. 

Incidentrapportering -
en plikt

I våra gemensamma regler, SBF (Svenska Bestämmelser Fallskärmssport) står det att vi har en skyldighet att rapportera händelser som ”avviker från normala förlopp vid fallskärmshoppning”. Det kan vara en störning vid utlösnings- eller utvecklingsförlopp av fallskärm, som ett reservdrag. Vi har också skyldighet att rapportera händelser som leder till personskador av sådan art att det krävs läkarbehandling, eller som leder till att betydande skada uppstår på egendom.

I ovan nämnda fall ska du som hoppare alltid skriva en fallskärmsrapport. Hoppledaren ska hjälpa dig om det behövs. Du ska lämna rapporten (röd blankett finns i SBF) till hoppledaren eller chefsinstruktören i din klubb som sedan skickar per post till kansliet och riksinstruktören.

Händelseregistrering- en nödvändighet

Om du är med om en incident utan kroppsskada eller en störning av hoppets förlopp som upplevdes som farlig, men som inte ledde till att du exempelvis drog reserven, ombeds du fylla i en blå händelseregistrering. Du har ingen skyldighet att göra det men du bidrar till en fullödigare samlad bild av vad vi är med om ute på hoppfälten i Sverige. Det kan hjälpa oss att upptäcka mönster av händelser som på sikt kan leda till att skador och olyckor, om vi upptäcker dem i tid, kan leda till åtgärder för att undvika dem i framtiden. För att aktivt kunna arbeta med vår icke dömande säkerhetskultur (No blame) är det nödvändigt att få in alla händelseregistreringar. Det ger hela hoppsverige möjlighet att lära av andras erfarenheter för att skapa säkrare hoppning.

Kontakta oss

Adress
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Joakim Berlin, riksinstruktör
070-223 62 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, kommunikationsansvarig SFF
073-765 75 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512