Svenska Fallskärmsförbundet står under Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet samt Försvarsmakten och har antagit alla deras policys för doping och droger.

En förutsättning för medlemskap i SFF är efterlevnad av reglerna gällande doping och droger, som finns beskrivet i SBF kapitel 402:2.2.8, samt enligt nedanstående gällande policys. 

 Försvarsmaktens policy i sin helhet med följande utdrag: 

”Droger = är narkotika och narkotikaklassade läkemedel, läkemedel och dopingmedel som används i strid med läkares ordination, samt andra kemikalier som används i berusningssyfte.” 

  •  ”Anställda och övriga aktörer som av läkare ordinerats narkotikaklassade preparat med sinnespåverkande effekter, ska snarast underrätta närmaste chef om att arbetsförmågan kan komma att påverkas. Chef bedömer om arbetsanpassning ska genomföras.  
  • All ickemedicinsk användning och konsumtion av narkotikaklassade preparat är förbjuden enligt svensk lag, ett agerande i strid med det kan få arbetsrättsliga konsekvenser och påverka anställningen”.

 Riksidrottsförbundets policy i sin helhet med följande utdrag:

 ”Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg. Om man har fått preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika eller dopingklassade substanser söks dispens om nödvändigt.”

Flygsportförbundets antidopingpolicy i sin helhet med följande utdrag:

 ”Svenska Flygsportsförbundet har nolltolerans och tar helt avstånd från all form av doping och användning av narkotika. Ett positivt dopingprov drabbar inte bara dig som aktiv utan även Svensk Flygsport i stort. Det är upp till dig som landslagsdeltagare att hålla dig informerad om vilka medel som är dopingklassade. Du måste också fullgöra dina skyldigheter om vistelserapportering, anmodade av FAI och Riksidrottsförbundet, om du blir ombedd att göra så.”

FAI:s dopingpolicy

Antidoping Sverige

 

 

 

Kontakta oss

Adress
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Joakim Berlin, riksinstruktör
070-223 62 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, kommunikationsansvarig SFF
073-765 75 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512